Σύνδεση Εξαρτημάτων και συσκευών του υπολογιστή σας

Στην πληροφορική ως υλικό (αγγλ. hardware) ορίζεται το σύνολο των φυσικών εξαρτημάτων ενός υπολογιστή, όπως π.χ. ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, μικροτσίπ κλπ. Το υλικό καθοδηγείται κατά τη λειτουργία του από το λογισμικό.

 

Υλικό του υπολογιστή ή αλλιώς hardware είναι όλα τα υλικά μέρη που απαρτίζουν τον υπολογιστή.

Πιο αναλυτικά, ο υπολογιστής μας αποτελείται από το software και το hardware. Το software είναι το λογισμικό – τα προγράμματα.

Ενώ το hardware είναι όλα τα υλικά μέρη του υπολογιστή, όπως ο σκληρός δίσκος, ο επεξεργαστής, η μητρική κάρτα, η οθόνη, ο εκτυπωτής, η κάμερα, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, κλπ.

Όλα τα αντικείμενα δηλαδή που τον συνθέτουν.

Κάποια από αυτά τα υλικά βέβαια, διαχωρίζονται και σε κάποιες “κατηγορίες”. Μία από αυτές τις κατηγορίες είναι και οι λίγο πολύ γνωστές σε όλους μας περιφερειακές συσκευές.


Στην PCinfo Αναλαμβάνουμε την σωστή εγκατάσταση όλων των συσκευών που συνδέονται εσωτερικά στον υπολογιστή σας. Με την τοποθέτηση των υλικών εγκαθιστούμε τα προγράμματα οδήγησης (drivers) και τα αντίστοιχα λογισμικά τους, όπου υπάρχουν.

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται:
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ
ΚΑΡΤΑ ΗΧΟΥ
ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (CD, DVD, BLU RAY)
ΑΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Σύνδεση Εξαρτημάτων και συσκευών του υπολογιστή σας