Καθαρισμός - Βελτιστοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Όπως όλες οι συσκευές, έτσι και οι υπολογιστές χρειάζονται συντήρηση για την ορθή λειτουργία και την πρόληψη από μελλοντικές βλάβες. Που πιθανόν να δημιουργηθούν από συνεχή λειτουργία.

Με τις συνεχείς εγκαταστάσεις και απεγκαταστάσεις προγραμμάτων ο υπολογιστής σας φορτώνει με ανεπιθύμητα και άχρηστα δεδομένα. Τα οποία με τον καιρό μειώνουν  την ταχύτητα και την καλή λειτουργία του. Το ίδιο ισχύει και για το εσωτερικό του υπολογιστή. Όπου συσσωρεύονται σκόνες και ανεπιθύμητα υλικά που δυσχεραίνουν την ψύξη και ομαλή κυκλοφορία του αέρα. Με αποτέλεσμα τις υψηλές θερμοκρασίες σε όλες τις εσωτερικές συσκευές που στην πορεία του χρόνου τις καταστρέφουν.

Με συνεχή  συντήρηση και καθαρισμό, ο υπολογιστής σας θα λειτουργεί αποδοτικότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Για αυτό το λόγο η εταιρεία μας αναλαμβάνει τις εργασίες για την αποσυμφόρηση των συστημάτων σας.

Εργασίες καθαρισμού και βελτιστοποίησης Η/Υ:
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΥ Η/Υ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΣΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ COOKIES/TEMP FILES
ΕΓΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ WINDOWS
Καθαρισμός - Βελτιστοποίηση ηλεκτρονικού υπολογιστή