Καθαρισμός από ιούς κακόβουλων λογισμικών

Το κακόβουλο λογισμικό, επιβλαβές λογισμικό (malicious software / malware) αποτελεί μείζον πρόβλημα για την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Το λογισμικό χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο, όταν βάσει των προθέσεων του προγραμματιστή το λογισμικό που προκύπτει, διαθέτει τις απαιτούμενες εντολές προκειμένου να βλάψει ένα υπολογιστικό σύστημα. Το κακόβουλο λογισμικό μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες. Σε αυτό που χρειάζεται ένα πρόγραμμα «ξενιστή» και σε αυτό που δεν χρειάζεται «ξενιστή» και μπορεί να εκτελεστεί από μόνο του όπως κάθε άλλο πρόγραμμα.

 

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ο υπολογιστής σας έχει μολυνθεί από ιό, κινδυνεύετε να χάσετε σημαντικά δεδομένα και αρχεία. Όπως κωδικούς τραπεζών, δεδομένα πιστωτικών καρτών και έγγραφα της δουλειάς σας. Η αντιμετώπιση των ιών πρέπει να είναι άμεση για να προληφθεί περεταίρω ζημιά στον υπολογιστή σας.

Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αφαίρεση ιών, κακόβουλων λογισμικών και Trojan από τα συστήματά σας. Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την διαφύλαξη των δεδομένων σας παρέχοντας σας συμβουλές για την πρόληψη μελλοντικών απειλών. Η διαδικασία μπορεί να είναι χρονοβόρα και να απαιτεί επιπλέον εργασίες όπως  backup δεδομένων ή ακόμη και εγκατάσταση λειτουργικού.

Εργασίες αφαίρεσης ιών – antivirus
Αναζήτηση κακόβουλου λογισμικού.
Αφαίρεση όλων των ιών που εντοπίστηκαν.
Βεβαίωση ότι έχουν απομακρυνθεί όλες οι απειλές από το σύστημα σας.
Εγκατάσταση λογισμικού αφαίρεσης ιών (antivirus) και ρύθμιση τοίχους προστασίας (firewall) εφόσον απαιτηθεί.
Συμβουλές για πρόληψη επανεμφάνισης ιών
Καθαρισμός από ιούς κακόβουλων λογισμικών