Ιστοσελίδες Μεσιτικών Γραφείων

Στην σημερινή εποχή στη χώρα μας η αναζήτηση για ακίνητο είτε για αγορά είτε για ενοικίαση, φτάνει το 72,4% και το κοινό απαντάει πώς θα χρησιμοποιούσε γενικότερα το διαδίκτυο – μεσιτικά portals. Παράλληλα, για τον σκοπό αυτό, το 44,2% θα επισκέπτονταν πιο στοχευμένα ιστοσελίδες μεσιτικών γραφείων.

Η PCinfo έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να σχεδιάσει ιστοσελίδες για μεσιτικά γραφεία τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων σημαντικών για το είδος τους. Οι λειτουργίες αυτές είναι :

• Δημιουργία ευχάριστου και εύχρηστου περιβάλλοντος για τον επισκέπτη.
• Κατάταξη ακινήτων ανα περιοχή με χρήση χάρτη
Image gallery για κάθε ακίνητο με πολλαπλές λεπτομέρειες.
Σύνθετη αναζήτηση ακινήτου αναλόγως τις επιθυμίες του κάθε επισκέπτη.
• Δημιουργία κατασκευής ιστοσελίδας με διαδραστικό περιβάλλον χρηστών με ενεργή καταχώρηση ακινήτων από αυτούς.

Ιστοσελίδες Μεσιτικών Γραφείων