Ιστοσελίδες e-learning για εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Με τον όρο e-learning εννοούμε εκείνον τον τύπο της εκπαίδευσης ο οποίος πραγματοποιείται σε μη φυσικό χώρο, δηλαδή με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται και εξ αποστάσεως εκπαίδευση αφού υλοποιείται μέσω υπολογιστή. Τόσο ο μαθητής όσο και ο καθηγητής βρίσκονται μακριά ο ένας από τον άλλον και η επικοινωνία τους γίνεται μέσω διαδικτύου δηλαδή, με χρήση υπολογιστή.

Η Δημιουργία ιστοσελίδων e-learning απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς (φροντιστήρια, σχολές κτλ) και μπορούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω αυτών των ειδικών ιστοσελίδων έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός οργανισμός να παρέχει σημαντικές δυνατότητες για τους εκπαιδευόμενους.

Οι δυνατότητες αυτές είναι :
• Εγγραφή και συμμετοχή μαθητών σε συγκεκριμένα τμήματα και εκπαιδευτικά προγράμματα
• Ανάρτηση εργασιών, ανακοινώσεων, βοηθημάτων και βαθμολογιών ανά τμήμα και ανά χρήστη.
• Δυνατότητα χρονικού περιορισμού ολοκλήρωσης εργασιών από τους εκπαιδευόμενους.
• Δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου μέσω ειδικού φόρουμ (forum).

Ιστοσελίδες e-learning για εκπαιδευτικούς οργανισμούς