Κατασκευή φόρουμ συζητήσεων - Forum

Το διαδικτυακό φόρουμ (αγγλικά:internet forum) είναι ένας τύπος ιστοσελίδων,όπου οι χρήστες μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους. Έχει γίνει σήμερα ένας τρόπος διαδικτυακής επικοινωνίας.

Στην PCinfo αναλαμβάνουμε την Κατασκευή φόρουμ συζητήσεων – Forum για τοποθέτηση σε ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα είτε αυτόνομο.

Το forum  εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς και συνδέει ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Ένα forum μπορεί επίσης να παρέχει την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών του μέσω μηνυμάτων και προσωπικών συζητήσεων. Ευκολία στην διαχείριση του για την δημιουργία θεμάτων (topics), διαχείριση χρηστών και  των δικαιωμάτων τους, ορισμό ως administrators και operators

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια κοινότητα ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων βασισμένα πάνω σε συγκεκριμένες θεματολογίες.

Η διαχείριση ενός forum είναι πολύ απλή ακόμη και για μη έμπειρους χρήστες.

Κατασκευή φόρουμ συζητήσεων - Forum