Εγκατάσταση Software προγράμματος – λογισμικού

Διατηρώντας τη συσκευή σας ενημερωμένη, θα μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα εκτελεί πάντα το πιο πρόσφατο λογισμικό ή τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης υλικού, καθώς επιλύουν τακτικά γνωστά προβλήματα.

Αναλαμβάνουμε  την εγκατάσταση οποιοδήποτε προγράμματος – λογισμικού που έχετε προμηθευτεί. (Η εταιρεία μας μπορεί να σας προμηθεύσει οποιοδήποτε πρόγραμμα – λογισμικό επιθυμείτε).

Το σύστημα, καθώς και τις απαιτήσεις λειτουργικού Συστήματος πρέπει να θεωρείται σε γενικές γραμμές όταν πρόκειται για την εγκατάσταση του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι το υλικό, καθώς και οι απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται όταν πρόκειται για την εγκατάσταση του προγράμματος λογισμικού. Η ιδέα είναι διαδεδομένη σε όλα τα είδη των προγραμμάτων όπως τα παιχνίδια, γενικά προγράμματα και τα βοηθητικά προγράμματα.

Εργασίες εγκατάστασης:
Εγκατάσταση προγράμματος – λογισμικού
Παραμετροποίηση εφόσον απαιτείται
Έλεγχος σωστής λειτουργίας προγράμματος - λογισμικού
Εγκατάσταση Software προγράμματος – λογισμικού