Εγκατάσταση Οικιακού Ενσύρματου Δικτύου

Η εγκατάσταση δικτύου με την τεχνολογία Ethernet (ενσύρματη) αποτελεί μια καλή λύση για μικρά οικιακά δίκτυα.
Χρειάζεται η κατασκευή του και η τοποθέτηση καλωδίων.
Σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα δικτύωσης του σπιτιού μας μέσω του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος με ειδικές συσκευές αλλά είναι πιο ακριβή λύση.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση οποιουδήποτε οικιακού δικτύου ώστε να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων σας.  Το ενσύρματο δίκτυο διασφαλίζει ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των δεδομένων σας.  Σας  ρυθμίσουμε τα συστήματά σας για το οικιακό σας δίκτυο και δημιουργούμε κοινόχρηστους φακέλους.

Η εγκατάσταση δικτύου περιλαμβάνει καλώδιο τύπου RJ45 έως 5 μέτρα.

Δεν περιλαμβάνει επιπλέον υλικά εξοπλισμού εγκατάστασης του δικτύου.

Εργασίες εγκατάστασης οικιακού δικτύου:
Μελέτη του χώρου σας για την καλύτερη και ασφαλέστερη εγκατάσταση.
Πρόταση του τεχνικού για την προτιμώμενη λύση για εσάς.
Εγκατάσταση δικτύου.
Ρύθμιση για την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων .
Εγκατάσταση Οικιακού Ενσύρματου Δικτύου