Εγκατάσταση και παραμετροποίησης νέου λογαριασμού e-mail

Σε περίπτωση που χρειαστείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό e-mail είτε να συνδέσετε έναν υπάρχον λογαριασμό με κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης e-mail (Οutlook express, Microsoft outlook, Firebird κλπ) αναλαμβάνουμε την διαδικασία εγκατάστασης και παραμετροποίησης του λογαριασμού, σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες.

 

Επιλογή ανάμεσα σε  POP3 ή IMAP

Το πρωτόκολλο POP3 έχει σχεδιαστεί ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να παραμείνει συνδεδεμένος με τον mail server. Συγκεκριμένα, όταν δίνεται εντολή για παραλαβή μηνυμάτων από λογαριασμό με ρυθμίσεις ως POP3. Αυτός συνδέεται στον mail server και κατεβάζει αντίγραφο των διαθέσιμων μηνυμάτων στον τοπικό σας δίσκο. Έπειτα ανάλογα με τις ρυθμίσεις του email client. Είτε διαγράφει άμεσα τα μηνύματα από τον server, είτε τα διαγράφει μετά από ορισμένες ημέρες.

Το IMAP λειτουργεί κάπως διαφορετικά. Επιτρέπει τόσο την online, όσο και την offline ανάγνωση μηνυμάτων (αυτών που έχουν παραληφθεί ήδη από τον mail server ). Αντί όμως να κατεβάζει αντίγραφο κάθε μηνύματος, συγχρονίζει με τον mail server και στέλνει/λαμβάνει δεδομένα για κάθε ενέργεια του χρήστη. Αυτό επιτρέπει την παρακολούθηση ενός λογαριασμού email από διαφορετικές φυσικές τοποθεσίες και συσκευές. Σημειώστε, ότι μέσω του IMAP, εφόσον ο χρήστης διαγράψει ένα email στον τοπικό του υπολογιστή, αυτό θα διαγραφεί και από τον server.

Εργασίες εγκατάστασης e-mail :
Δημιουργία λογαριασμού εφόσον δεν υφίσταται.
Σύνδεση υπάρχον λογαριασμού ή λογαριασμών σε πρόγραμμα διαχείρισης e-mail.
Ρύθμιση επιλογών και παραμετροποίηση των λογαριασμών σας.
Επίδειξη σωστής λειτουργίας και έλεγχος αποστολής λήψης.
Εγκατάσταση και παραμετροποίησης νέου λογαριασμού e-mail