Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου

Τα ασύρματα δίκτυα είναι μια αρκετά διαδεδομένη λύση κυρίως για μικρά δίκτυα. Με την διαφορά στη πολυπλοκότητα ασφαλείας για τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε σχέση με το ενσύρματο δίκτυο.

Η ασφάλεια ασύρματου δικτύου είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας, κυρίως  για τις επιχειρήσεις όπου μπορεί να διαρρεύσουν εταιρικά δεδομένα. Επίσης μπορεί το ασύρματο δίκτυο, ή το ασύρματο internet να λειτουργεί με κυμαινόμενη ταχύτητα, σε σχέση με το ενσύρματο δίκτυο που είναι σταθερό.

Ο τεχνικός μας θα ασφαλίσει το ασύρματο δίκτυο σας. Με τη χρήση των πιο σύγχρονων διαδικασιών κωδικοποίησης  ασύρματου δικτύου, ώστε να εμποδίσει την πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Εργασίες εγκατάστασης ασύρματου δικτύου:
Μελέτη του χώρου σας για την καλύτερη και ασφαλέστερη εγκατάσταση.
Πρόταση του τεχνικού για την προτιμώμενη λύση για εσάς.
Εγκατάσταση δικτύου.
Ρύθμιση για την επικοινωνία μεταξύ των συστημάτων .
Κωδικοποίηση για την ασφάλεια του δικτύου.
Εγκατάσταση Ασύρματου Δικτύου