Αναβάθμιση Laptop, Αναβάθμιση Netbook

Αναλαμβάνουμε εγκατάσταση και ρύθμιση των συγκεκριμένων  εξαρτημάτων που απαιτούνται για την αναβάθμιση του υπολογιστή σας.  Έχουμε τη δυνατότητα να σας προτείνουμε την κατάλληλη αναβάθμιση που χρειάζεται ο υπολογιστής σας ανάλογα το κόστος και τις απαιτήσεις που έχετε. Η αναβάθμιση σε laptop/netbook ισχύει μόνο για τις περιπτώσεις αλλαγής σκληρού δίσκου (harddisk) και εγκατάστασης μνήμης (RAM).

Θα γίνει ανάλυση του συστήματός σας και αφού ενημερώσετε τους τεχνικούς για τις ανάγκες σας, θα βρεθούν τα κατάλληλα ανταλλακτικά. Η αναβάθμιση του laptop θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση των ανταλλακτικών και την εγκατάσταση των κατάλληλων προγραμμάτων οδήγησης. Ακόμη κι αν δεν θέλετε να κάνετε όλες τις αλλαγές άμεσα, μπορείτε να κάνετε ένα μέρος της αναβάθμισης άμεσα και να σχεδιάσετε μαζί με τους τεχνικούς προγραμματισμένες μελλοντικές αναβαθμίσεις.

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται:
ΜΝΗΜΗ
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ
Αναβάθμιση Laptop, Αναβάθμιση Netbook