Ανάκτηση Δεδομένων υπολογιστή

Αν ο σκληρός σας δίσκος έχει σταματήσει να λειτουργεί  ή δυσλειτουργεί και έχετε χάσει προσωπικά δεδομένα και αρχεία αναγκαία για εσάς και την επιχείρηση σας.

Αναλαμβάνουμε την ανάκτηση τους στο 95% των περιπτώσεων που προκύπτουν. Η εργασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί την παραμονή του υπολογιστή στα γραφεία μας για όσο διάστημα είναι αναγκαίο.

Ανακτήστε διαγραμμένα videos, φωτογραφίες, audio αρχεία, emails, κτλ., από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Ανακτήστε τα μορφοποιημένα έγγραφά σας από ψηφιακές κάμερες και εξωτερικούς σκληρούς δίσκους.

Ως γνωστόν, όταν σβήνουμε τα δεδομένα, δεν σβήνονται σε φυσικό επίπεδο από το δίσκο. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι πως η πληροφορία του αρχείου παραμένει, όμως το σύστημα αντιμετωπίζει την τοποθεσία του σαν κενό χώρο. Πράγμα που σημαίνει πως μέχρι να γραφτούν νέα δεδομένα από επάνω, το αρχείο θα βρίσκεται εκεί που ήταν.

Εργασίες ανάκτησης δεδομένων:
Ανίχνευση των δεδομένων του σκληρού δίσκου.
Χρήση ειδικού προγράμματος για ανίχνευση σφαλμάτων.
Επιδιόρθωσή σφαλμάτων ή ζημιάς του δίσκου
Ανάκτηση των δεδομένων από τους κατεστραμμένους τομείς του σκληρού δίσκου.
Ανάκτηση Δεδομένων υπολογιστή